Min miljöpost i ISKen

Efter säkert ett års kliande i huvudet har jag tagit ett beslut var miljöposten i min pengamaskin ska gå. Låt mig börja med ett citat från CB Save Earth Funds förvaltare Alexander för-snygg-för-sin-kostym Jansson:


”I Storbritannien var det en intressant vindkraftsupphandling i september, där priset per MWh var nästan 40 procent lägre än det pris den brittiska regeringen bundit upp sig att betala i 35 år till de som bygger det nya kärnkraftverket Hinkley – och det ska stå klart först 2023. Till dess har priserna på sol och vind sjunkit ytterligare, vilket säger en del om magnituden på paradigmskiftet i energimarknaden.”


Lika som bär?   Robert Redford                Alexander Jansson 

Veckans Affärer skrev framsynt redan 2016 om den nya energimarknaden:


Energimarknaden befinner sig i ett paradigmskifte där den går från råvarubaserad till teknikbaserad, vilket innebär att den går från en situation där högre efterfrågan innebär högre priser (begränsade råvaror) till att högre efterfrågan innebär lägre priser (obegränsad teknik). Teknikskiften har vi sett många av och det här skiljer sig inte från dem, när den nya tekniken får cirka 10 procent marknadsandel är det mycket snart "game-over" för den gamla tekniken, som blir substituerad av den nya tekniken.


Minus att jag ogillar hittepå-ord av typen substituerad i seriös affärstext blir jag alldeles spattig av investerariver. Vad ska jag köpa, säg mig! VA mässar vidare (året är fortfarande 2016):


Solsektorn är fortfarande omogen och växer i linje med det tidigare resonemanget för snabbt för att vara riktigt intressant ur investeringssynpunkt. Men även här börjar vi se de första tecken på mognad, nämligen genom konsolidering. Darwinismen börjar göra sitt; de svaga blir svagare och går omkull; de starka blir starkare och får allt bättre intjäning.


Mmm...alla börstips som innehåller Darwinism gillar vi. Så får jag köpa solenergi nu?


Appappappapp...VA säger: Till skillnad från vad många tror vill man som investerare inte exponera sig mot de marknader och sektorer som växer snabbast utan de som har en strukturellt något högre tillväxt än genomsnittet.


Men ååååååhh...vilka är DET då??

Den korta förklaringen är att bolag i de sektorer som växer mycket snabbt tvingas till mycket stora investeringar i ny kapacitet och att anställa ny personal, vilket i sin tur leder till att lite blir kvar på sista raden till aktieägarna. Det är också vanligt med nyemissioner i den här fasen, vilket späder ut aktieägarna ytterligare. Vindsektorn har gått genom den här fasen och är idag mer mogen med en tillväxt på 4-6 procent per år (2-3x global BNP), varför vi tycker att det är mer attraktivt att äga aktier i den sektorn - trots att vi är mycket mer positiva till solenergi än vindenergi på lång sikt. Okaj VA, så även om solenergi känns mycket ballare ska jag ändå investera i Vestas?Här blir VA:s artikel lite daterad, så jag återgår till Alexander Jansson som jag citerade inledningsvis (Placeras artikel från 27/11 förra året):


”Det förvaltade kapitalet i CB Save Earth har nästan fördubblats i år. Det är en kombination av bra avkastning i fonden, upp 18 procent i år, och ett större medvetande hos investerarna”, säger han. Fonden investerar i bolag som gynnas av en eller flera av de tre megatrenderna: vattenhantering, förnybar energi och miljöteknik. Vi har investerat mer i miljöteknikbolag och nu består halva fonden av bolag som gynnas av den trenden. Miljöteknikbolagen har mognat och deras omsättning växer mer än globalt BNP.  Det spiller över på vinsterna, vilket skapar överavkastning. Vattenhanterings-bolag har gett överavkastning i 10 år. Den trenden ser vi nu inom miljöteknik också”, säger han.


Om du bara köper enskilda aktier är några av bolagen i fonden amerikanska Xylem Inc (vattenhantering, aktien har mer än dubblats på tre år) och nederländska Aalberts Industries (+4% sedan februari 2017). Vestas har man helt gjort sig av med på grund av den prispress bolaget varit med om på sistone efter det att subventionerna upphört. Två bolag man däremot tror på är tyska Infineon (+37% sedan börsintroduktionen mars 2017) och belgiska Umicore (+80% sedan börsintroduktionen för knappt ett år sedan).
Det förra är kopplat till energieffektiviseringen inom elbilar och den senare kan återvinna större delen av ett litiumbatteri så liksom...case closed kan jag tycka. Placeras artikel/Alexander Jansson:


"Infineon och Umicore är bolag som vi gillar att äga i fonden. De är som spadar. När det är guldrusch ska man sälja spadar till guldgrävare”.
Så efter dagens grottande i alternativenergi har jag skiftat fokus från sol till vind till litiumbatteriåtervinning. Eftersom jag är mot höga förvaltningsavgifter funderade jag en whisky på att köpa enskilda aktier i Infineon men framför allt i Umicore snarare än att investera i fonden. Men sen kom jag på att jag förutom att vara snål dessutom är lat. Eftersom jag nästan bara har billiga indexfonder i övrigt (max 0,2%), bestämde jag mig för att sprätta iväg en köporder på CB Save Earth Fund.
Förvaltningsavgiften är på 1,7%, men sen tillkommer köpavgift och annat jox som gör att jag slutar på 2,2% vilket inte är min vanliga rutin. Men jag har bestämt mig för att ge den här fonden en chans. Känner jag att det bär emot att pynta några tusen om året för snittavkastning gör jag mig av med den. Men jag hoppas och tror att den kommer att prestera en bra bit över index de kommande åren, just av det skälet att man nischar in sig på viss typ av miljöteknik snarare än buntar ihop mogna innehav i en slöfond. Nedan bilder tog jag på IAA-mässan i höstas där varenda biltillverkare med självaktning presenterade sina elvarianter. Det kommer säkert att ske massor avseende batteriutvecklingen framöver - kanske är det inte ens litiumbatterier som gäller om tre-fem år. Och rent krasst kommer elbilar fortfarande vara en rätt liten del av den totala bilparken i Europa - man spår runt 1,5% 2018. Men icke desto mindre kommer batterierna att behöva återvinnas och företag kopplade till att finkalibrera användningen, borde ha en positiv utveckling de kommande två-tre åren.
The future is now
Mvh/
FruEfficientBadass

Goda nyheter miljö

För ett tag sedan fick jag ett önskemål om att skriva ett optimistiskt inlägg om miljö så här kommer det:

Klimatförändringarna är ett kommunistpåhitt och naturen klarar själv av att hantera utsläppen. Utför din medborgerliga plikt och shoppa tills du får hjärnblödning.

Jag bara skoja, jag har inte gått och blivit Trumpsupporter. Jag tror i allra högsta grad att vår miljö har utstått och för ett längre tag framåt kommer att få utstå stora utmaningar. Men jag är också rätt övertygad om att vi, den samlade mänskligheten, kommer att hitta lösningar och att dessa lösningar kommer att gå undan på ett sätt som saknar historiskt motstycke. För se bara vad som hänt sedan min mamma började skolan, samma år som boken Tyst Vår publicerades (1962). Boken som förutspådde myggornas utrotning och därmed blev startskottet för den moderna miljörörelsen.
 • DDT används inte längre annat än till att bekämpa malaria i tredje världen.
 • I Storbritannien sjönk utsläppen av flyktiga organiska ämnen med mellan 60-94% åren 1970-2013. Dagens Londonluft har inte varit så här ren sedan medeltiden (se The Crown-avsnittet om The Great Smog för ett smakprov av hur det var på det rekordeliga 50-talet), menar statistikern Bjorn Lomborg.
 • Det ozonhål forskare upptäckte på 80-talet är i princip läkt tack vare Montrealprotokollet 1987.
 • På tal om London är Themsen ett exempel på hur floder och sjöar har blivit friska efter att föroreningar minskat och avloppsverk börjat rena vattnet.
 • Mängden oljeutsläpp i haven har minskat från cirka 24 om året till ett årligt genomsnitt på 3 kring millenieskiftet.
 • De sura regn man förutspådde skulle ta död på våra skogar på 80-talet kom aldrig. Inom EU minskade ekosystemen där kritiska försurningsmängder överskridits från 43% till 7% från 1980-2010 och övergödning i form av exempelvis algblomning är också på tillbakagång.
 • Skogsskövlingen har upphört i rika länder. Faktum är att Europas skogsareal har växt med 0,3% årligen sedan 1990 (I USA +0,1%). Därtill har den globala takten av förlust av skogar minskat och ligger nu på -0,008% sedan 90-talets början, mycket för att vi idag har mer effektiva jordbrukstekniker som gör att vi får ut mer grödor på mindre yta. Forskare tror att vi nu, trots den massiva befolkningstillväxt vi kommer se framöver, nått det man kallar "peak farmland" - mark för jordbruk kommer enligt estimat att minska med 0,2% årligen fram till 2050 (då världens befolkning kommer att stabiliseras kring 11 miljarder).
 • Urbaniseringen bidrar positivt till ovan då vi lever mer yteffektivt och konsumerar mindre energi och vatten samt åstadkommer mindre föroreningar än landsbygdsbefolkningen. Forskarna bakom "peak farmland"-teorin tror att landområden motsvarande två Frankrike kommer att återgå till naturen fram tills 2060.
 • 1970-talets profetior om att hälften av jordens djurarter skulle vara utrotade vid det här laget visade sig lyckligtvis inte stämma. Vi har bara kunnat belägga att drygt 700 av jordens [grovt uppskattade] 5-15 miljoner arter utrotats under dessa år (därav sagt att inte en mängd arter vi inte känner till utrotats). En bidragande orsak kan vara att världens naturskyddsområden nästan fördubblats i yta från 90-talets början fram till idag.
Om ni tycker att FruEB verkar påläst på området miljö måste jag göra er besvikna. Ovan är mest saxat ur Johan Norbergs "Framsteg - Tio skäl att se fram emot framtiden". Han menar bland annat att det är nyckel att höja levnadsstandarden för jordens fattigaste, särskilt de dryga 9% som lever under existensminimum. Det är först när du har mat på bordet och barn som överlever 5-årsdagen du mäktar med att bry dig om biologisk mångfald och koldioxidutsläpp. Det är inte London, Paris och New York som är världens mest förorenade platser idag - det är New Dehli och Peking.

Och det är då de goda nyheterna kommer. Det är lättare att ta till sig teknologiska framsteg av alla de slag (så även miljömässiga) när någon redan uppfunnit hjulet. Och många hjul är redan uppfunna, redo att tas i bruk även i utvecklingsländerna. Jag har tidigare tjatat om Dokument Utifrån-dokumentären om förnybar energi fokus sol. Om du inte orkar kolla på hela, se åtminstone från 14 minuter in i programmet. Den kinesiska regeringen följer en 100-årsplan: De skulle börja med att bygga sin ekonomi på fossila bränslen för att sedan använda sin rikedom för att städa upp efter sig med ren energi. Men just nu bygger de ut förnybara energikällor med runt 18GW per år (jämför med USA som har totalt 8GW från förnybar energi) och reviderar löpande planen med allt mer aggessiva målsättningar. Den solpanelsfabrik de besöker i reportaget tillverkar lika mycket panel under en dag år 2016 som de tidigare gjorde under fyra år. Lätt att se då hur fattiga länder gärna skippar byggnationen av kolkraftverk (så som man gjort exempelvis i Indien) och hoppar direkt på flexibel och billig förnybar energi. För nyckeln är som sägs i början av filmen: Förnybar energi har nu gått om fossila bränslen i kostnad per kilowatt-timme. Det är således vansinne att satsa på fossila bränslen.


För ett tag sedan lyssande jag på ett Allt du velat veta om klimathotet med Carina Borgström-Hansson och hon berättade om America's Pledge och det är inte utan att jag fäller en liten lyckotår här vid datorn när jag läser om det fantastiska som händer over there i sviterna av vansinnet:

In the wake of the Trump Administration’s decision to pull out of the Paris Agreement, an unprecedented number of U.S. cities, states, businesses, and universities have reaffirmed their commitment to helping America reach its Paris climate goals.


USA hade ingen officiell representation vid klimatmötet i Schweiz förra året, men de hade en informell delegation bestående av guvernörer, borgmästare, industrimän och andra beslutsfattare, alla kopplade till America's Pledge. Trump får rumstera runt och gapa hur mycket han vill, 80% av de beslut som rör målsättningarna från Parisavtalet ligger utanför hans kontroll då de tas på delstatsnivå. Och om du ser hela dokumentären ovan ser du att även USA och Canada bygger ut solkraft och det är inte på uppmaning av presidenten. För vem kommer i förlängningen att kämpa för att vidmakthålla obsoleta energikällor när det finns billigare och miljövänligare energi att tillgå? Kan du se storfilmen produceras 2040? Leonardo di Caprio som guvernören som slog näven i bordet och sa: "Let's go to Switzerland and save this planet guys", epic movie soundtrack av Hans Zimmer, nu 118 år gammal tack vare den nya cancerbehandlingen med T-celler. Jag vågar gå så långt som att säga att Trump varit en bra sak för USA. Under Obama var det nog många som inbillade sig att "någon annan kommer fixa biffen". Med Trump stod det tidigt rätt klart att om någon sådan fanns inte och det blev plötsligt upp till var och en att driva miljöfrågorna framåt. Kanske är Trump i maskopi med WWF? Nåt mysko är det.

Might contribute to making America great again - just not the way he planned

Anledningarna till att jag är optimistisk inför framtiden är tre:
1/ Utvecklingen kring människans välfärd går framåt med stormsteg.
2/ Människor som mår bra tänker i större utsträckning på miljön.
3/ Miljötekniken går framåt i en helt vansinnig takt och man spår nästan obefintliga koldioxidutsläpp i slutet av detta århundrade, trots att våra utsläpp ökat under hundratals år.

I vissa delar har vändpunkten redan nåtts: USA, Storbritannien och EU har minskat sina sammalagda koldioxidutsläpp sedan 2000. Jag upprepar: I stora delar av västvärlden har vi redan vänt utvecklingen avseende klodioxidutsläpp. Det tyder på att det är möjligt att göra det även på global nivå, förutsatt att vi fortsätter de redan positiva trenderna inom miljöteknik. För varje skippat kolkraftverk i Indien, desto snabbare går denna utveckling. Om jag förstår Carina Borgström-Hansson rätt går denna utveckling snabbare än vad någon inom miljörörelsen kunnat förutspå, vilket är av största vikt eftersom man menar att de kommande 2-3 åren är avgörande för polarisarnas framtid.

Men okej, jag ska inte vara dumoptimistisk. Att vår effektivitet förbättras räcker inte för att minska utsläppen eftersom vår befolkning kommer att öka ett bra tag till. Koldioxidutsläppen följer inte ekonomins tillväxt linjärt längre, men de ökar fortfarande. Glädjande nog forskas det på metoder att hantera de existerande utsläpp - uppstädningsteknik om du så vill:

"Flera forskare försöker ta fram metoder för att avlägsna koldioxid från luften. Det kan låta långsökt, men det är trots allt vad träden gör varje dag. Än så länge är metoden otroligt dyr, men teknologier förändras och det skulle vara ett sätt att inte bara minska utan faktiskt också vända den globala uppvärmningen." (Johan Norberg, Framsteg)


Ovan är bara ett av flera exempel på teknik man laborerar med - att bevara & odla mer skog är basicmetoden

En reflektion från Minimalisternas Prylbanta är att vi i västvärlden gärna slår oss för bröstet med info av typen ovan. Å vi är så duktiga med att sätta solfångare på våra villatak och återvinna våra kartonger. Kartonger som kommit till oss fyllda med billig elektronik från ett låglöneland där vi slipper ta miljönotan. Det jag fokuserar på i min vardag är nedan punkter:
 • Jag gör mig av med bilen i vår och kommer att åka mer kommunalt och tåg vid långresor.
 • Jag fortsätter att vara en snålfan som inte konsumerar i någon nämnvärd utsträckning.
 • Jag kommer att byta till ett jobb där jag mycket sällan flyger.
 • Jag försöker lära mig mer om vårt globala miljöarbete samt förmedla konstruktiv kunskap till min omgivning (fokus barn) snarare än gå runt med en förlamande domedagsklump i magen.
 • Jag har konverterat en del av mina fondinnehav till miljötekniktunga innehav.
Det sista var Carina Borgström-Hanssons lite uppdaterade miljötips från podden jag nämnde ovan. Money talks. Jag väntar mig inte samma utväxling på mina miljöinnehav som i övriga portföljen, men jag ser det som ett sätt att bidra till utvecklingen. Genom att portionera ut en ansenlig del av mitt kapital i ett par av de bolag som sysslar med miljöfrämjande teknik möjliggör jag inte bara min egen FIRE utan möjligen också en mikroskopiskt snabbare takt framåt gällande miljövänlig lösningar. Många bäckar små... Mer om det imorgon.

Mvh/
FruEfficientBadass

Receptklubben mästerkocken - Del 4: Av en bit kött (nöt o. kalv)

Till trettonhelgen tog vi oss an nästa kategori i Mästerkocks-boxen. Köttsektionen präglades av osedvanligt mycket brunt och nedan var några av de mest aptitretande matfotona vi kunde hitta. Vi rensade av naturliga skäl ut allt med lever och njure, vilket var närmare 20% av rätterna.
Av de bruna rätterna föll slutligen valet på "Madeirabiff med lök" (längst till höger) av det pragmatiska skälet att vi hade en flaska Madeira hemma sedan hummersoppan till nyår. Den här gången bjöds varken på intima förtroenden eller småputtrig konversation från Mästerkocks-redaktören (kanske hade hen tröttnat vid kategori 4?) utan det är pang på rödbetan:


- 600 g nötbiff
- 4 gula lökar
- 2 msk smör
- 2 dl buljong
- 2 tsk arrowrotmjöl (vi använde Maizena)
-½ dl torr madeira
Salt, peppar


Nu var det herrEB som tillredde det hela så jag kan inte i detalj redogöra för tillvägagångssättet, men i vanlig Mästerkocks-ordning var det inte så komplicerat. Stek köttet & löken och gör sedan en sås på resten av ingredienserna. När såsen var klar tyckte vi båda att den var för "klar", d.v.s. genomskinlig på 70-talsmanér, så vi bröt kontraktet genom att addera grädde. Enligt receptkortet är det sista momentet: "Lägg upp löken i en krans på ett varmt fat. Häll kött och skysås i mitten." Ja, vi gjorde det faktiskt i syfte att skapa visuell mumma för er läsare, men det blev inte så fint så vi lade upp det direkt på fat. Inte så mycket att kommentera på smaken - som kött med madeiraspetsad brunsås. Barnen var lyriska, de älskar ju sådan mat, och deras omdöme blev någonstans runt 4,5. Jag ger rätten en svag fyra. Jag är lite besviken på att kategori 4 var så...slätstruken och o-originell. Jag sväljer förtreten och sätter mitt hopp till nästa kategori -  lamm och gris.


Stek kött & lök, gör sås på resten, ät med valfri potatis & haricots verts
Mvh/
FruEfficientBadass


Ja vill du absolut se "la mise en place" kan du scrolla ner lite...Warren B om medborgarlön

Är det bara jag som har svårt att skriva Berkshire Hathaway utan att tänka på 90-talsklassikern "What is love?".


I samma nummer av TIME som jag skrev om häromdagen fanns också en artikel av Warren Buffet med namnet "The Genius of America". Warren inleder artikeln med att säga: "Jag har goda nyheter. För det första, de flesta amerikanska barn kommer att växa upp med bättre levnadsstandard än vi har idag, oavsett om motsatsen brukar sägas" (han syftar på snacket om robotiseringen och att BNP-tillväxten slår av på takten).


Så här går hans resonemang: Vi i västvärlden ser minskad BNP-tillväxt, det är korrekt. Men så länge tillväxten är högre än befolkningstillväxten är ingen ko på isen. Exempelvis tror man i USA att nettotillväxten, inklusive invandring, kommer att ligga på ungefär 0,8% de kommande åren och att BNP-tillväxten kommer att ligga någonstans på 2%, inflationen exkluderad. Det betyder en nettotillväxt på runt 1,2%. Även om det låter fjuttigt, innebär det en tillväxt från dagens 59 000dollar/pp och år till 79 000 dollar/pp och år under en 25-årsperiod. Men dagens välfärd handlar om så mycket mer än om monetär tillväxt. Exempelvis kan en västerländsk snittperson idag få tillgång till saker (utbildning, medicin, underhållning, resor) som inte ens var tillgängliga för den absoluta överklassen för hundra år sedan. Tänk bara de saker du kan göra med din mobiltelefon. Inte ens Rockefeller Sr kunde spontanöversätta en text till valfritt språk i världen inom loppet av en halv minut, något som min 8-åring kan göra utan att det kostar en spänn. Buffet menar att det är två komponenter som är centrala: Innovation och produktivitet. Genom innovationer i form av traktorer, gödningsmedel, bevattningssystem etc. kunde runt 80% av den amerikanske arbetskraten gå från fälten in i industrin och föra tillväxten framåt. På samma sätt som jag beskrev det i inlägget om robotar, skapades mer fritid vilket i sig skapade fler jobb och framför allt andra typer av jobb. Idag verkar endast 2% av den amerikanska befolkningen inom jordbruk och odling.


I samband med datoriseringen skedde emellertid något i den västerländska ekonomiska utvecklingen. Tillgångarna hos världens 400 största företag (Forbes 400) växte nästan 30-falt mellan 1982 och idag, medan tillväxten för människor i västvärlden inte hängde med. Tillgångarna klättrade uppåt och de rikare blir rikare (Bernie Sanders skyllde på Reagans skattelättnader för företag, kanske var det en kombo).  Och i takt med att arbetsmarknaden blir allt mer specialicerad, hamnar fler på efterkälken, det är ett obestridligt faktum.


Här menar Warren att vi behöver ta ett kollektivt ansvar och utmaningen framöver är, som sägs i artikeln, "...to have this bounty deliver a better life to the disrupted as well as to the disrupters." För som ni vet är det många som är oroliga för att folk ska bli arbetslösa, och det är därför folk som Elon Musk, Warren Buffet och till och med framlidne högerekonomen Milton Friedman pratar/pratade medborgarlön.

Visste du att han bara var en tvärhand hög?
"A rich family takes care of all its children, not just those with talents valued by the marketplace."  (Warren Buffet)


Vad tror ni - om man lyckas säkra en positiv och hållbar tillväxt över tid - kan västerländska stater formulera ett system där man lyckas balansera incitament för att driva utveckling & innovation framåt och samtidigt ge medborgarlön för de som inte kan eller vill bidra? Förutsatt att vi har tillräckligt hög BNP-tillväxt vill säga.


Mvh/
FruEfficientBadass

Goda nyheter 2!

Hoho! Innan jag börjar dagens inlägg en liten rådfråga som jag kanske egentligen skulle ställa till Bloggers kundtjänst (om där finns någon): På sistone har jag fått ett par mailaviseringar om att kommentarer lämnats utan att de dyker upp i kommentatorsfältet under berört inlägg. Exempelvis skrev EB en kommentar under "Lean & tvätten" den 25/1 och min kamrat i väst Newman postade en kommentar på "Goda Nyheter" där han skryter över sin morgonkaffe klockan 11, men ingen av dessa syns i kommentatorsfälten. Vaffö? Båda dessa avsändare har kunnat synas förut? Är det någon inställning jag måste fixa?


Jag tror de flesta berörs av Alzheimer i det att man känner till någon som drabbats - antingen direkt eller på avstånd. Jag vet inte vad din uppfattning är, men jag upplever inte att jag fått information om att forskningen går framåt med stormsteg. På samma sätt som att dagligmedia varit mycket skickliga på att ignorera framgångarna i cancerforskningen. Med det sagt:


Det amerikanska biotechföretaget Biogen tror sig vara på rätt väg i att hitta en behandling mot Alzheimer. Även detta var en god nyhet i TIME från den 15/1 i år. Samantha Budd Haeberlein, VD för den kliniska utvecklingen pekar på att man sedan år 2010, men hjälp av PET-röntgen, kan detektera och även behandla sjukdomen i ett mycket tidigare stadium än tidigare. PET-röntgen kan också användas vid andra hjärnsjukdomar.


Positron Emission Tomography (PET)
Alzheimer beror på att två av hjärnans naturliga proteiner - beta-amyloid och tau - beter sig felaktigt. Den förra skapar plack och den senare trasslar in sig i hjärncellerna vilket med tiden leder till minnesförlust. Fram tills PET-röntgen kunde man endast se dessa avvikelser genom obduktion. Idag kan man på ett tidigt stadium (kanske uppåt 20 år innan sjukdomen leder till minnesförlust) se om en person har Alzheimer eller ej. Idag utvecklas och testas mediciner som ska användas för dessa tidiga stadier av sjukdomen, båda avseende plack och tau-proteinets trassel.


Så nu har jag berättat det. Ha en underbar lördag!


Mvh/
FruEfficientBadass


P.s. ett tillägg semmeldagen 13/2 2018 med bild på dagen löp: En månad efter TIMEs publicering av nyheten snappas den upp av vår kvicka kvällspress. Det måste varit ont om nyheter den dagen, tur man lyckades stöpa om den trista vetenskapsnyheten till klickbete i alla fall, även om jag hade väntat mig en formulering av typen "Har just DU Alzheimer - köp och läs mer!"Goda nyheter!


Ni som läst bloggen ett tag vet att FruEB inte är någon stor fan av svensk dagligmedia. Anledningen varandes att den känns både fiskdammig och sensationslysten. Mitt enda nyhetsintag är ett antal poddar och amerikanska utgåvan av Time som vi veckoprenumererar på för 489kr/år (att jämföra med de 5 988kr/år det hade kostat oss att få DN - tidningen som fokuserar på tre kärnområden - korta katastrofnyheter, självförhärligande och Mello).


I senaste numret har man för första gången i Times 94-åriga historia tagit in en gästredaktör på temat "De goda nyheterna" (Bill Gates). Och eftersom du råkar läsa detta inlägg tänkte jag tvångsmata dig med dem. En summering av gästredaktörens inledning av Time 15/1:


1/ Vi fokuserar på det som är dåligt i världen.
2/ Detta trots att saker bara blir bättre och bättre.
3/ Anledningarna till detta är:
3a/ Nyhetsrapporteringens natur. "Bad news arrives as drama, while good news is incremental - and not usually deemed newsworthy." En video med en brinnande byggnad resulterar i fler klick än rubriken "Färre byggnader brinner nu än för 20 år sedan." Mänsklig natur/kommersiella intressen i perfekt symbios. Nyhetsmakare är sällan eller aldrig ideella utan drivs med profit som yttersta mål. Glöm aldrig det bitchas.
3b/ Vi erfar en växande klyfta mellan de dåliga saker som händer och våra förväntningar. Exempelvis har våldet minskat i vår värld de senaste hundra åren. Men även vår acceptans av våld har minskat de senaste hundra åren. Och när förbättringarna inte håller det tempo vi önskar, blir vi frustrerade och får för oss att saker går åt fel håll. Det går att applicera på såväl alfabetism, spädbarnsdödlighet, skolskjutningar, #metoo, miljö, you name it. Människan vill mycket och kan dessutom kommunicera det bättre än i bondesamhället vilket är mest bra men också lite dåligt i det att många erfar en känsla av hopplöshet och framtidsångest.
4/ I viss mån är det bra att vi får dåliga nyheter, eftersom det får oss att agera. Men vi måste balansera de dåliga nyheterna med framsteg, annars är det lätt att slå dövörat till och gå in i destruktivt bubbelbeteende (exempelvis fokusera på saker av typen ta blankolån för att förstora läpparna eller ägna överdrivet mycket tid åt att navelskåda sin navel framför Netflix varje kväll).


Så bär med dig idag, lönefredagen den 26/1 2018 nedan, gästredaktörens ord:


"Stormar, masskjutningar, nukleär spänning, kris i Burma, inbördeskrig i Syrien och Yemen - hur hemska dessa händelser än är inträffar de inom ramen för en övergripande positiv utvecklingstrend. Detta är inget naivt svammel, det är grundat i fakta:


- Sedan 1990 har antalet barn som dör innan ålder 5 år halverats (=122 miljoner liv har räddats).
- Sedan 1990 har andelen extremt fattiga i världen gått från 1/3 till 1/10.
- 90% av världens barn avslutar grundskolan.


Det finns jobb kvar att göra, men det finns ingen motsättning i att vara optimist och att acceptera att vi måste fortsätta att förbättra den värld vi lever i. When you see good things happening, you can channel your energy into driving even more progress".


FruEB kommer fortsätta att skriva om positiva nyheter. Inte bara för att jag är sleezy och gillar gulliga kattungar och när folk är kompisar, utan för att jag tror att det är avgörande för oss att tanka energi när världen lider av dystopisjuka. Min avsky för kommersiella nyheter och klickbeten växer sig bara starkare för varje år som går och eftersom trenden inte verkar avta känner jag att det är vi, populassen, som måste hålla varandra i händerna och försöka hålla huvudet kallt. Eller som Jeanette säger. JOMO - Joy of Missing Out. Och jag njuter av att slippa nedan dynga även om jag paradoxalt nog prånglar på er den (dessutom många år för sent) i detta inlägg.


Håll mig hårt älskling, världen håller på att gå under


Är ni så rara och hjälper mig? Kan vi här och nu komma överens om att ni, åtminstone någon gång då och då, försöker ta ett djupt andetag innan ni klickar på senaste DN-pushnotisen om en skolskjutning eller ett störtat plan. Och bara för en sekund påminna er Bill Gates ord att även om händelsen i sig är hemsk, sker den inom ramen för en övergripande positiv utvecklingstrend. Kanske kan jag till och med få dig att läsa en MMM-klassiker på temat optimism? Det hade gjort mig så glad så glad. För som Gretchen Rubin säger: "Optimistic people are less anxious, more kind, more generous and more fun". Låter inte det som en bättre värld än en värld full med domedagsdystopiska människor som då torde vara oroliga, dumma, snåla och tråkiga?


Mvh/
FruEfficientBadass

Hur jag förstod att jag gillar 5S

Glad löning på dig! Varje större företag med självaktning ägnar sig åt processer, policys & procedures, value statements, authorization matrixes, CSR, CRM, TTR, DD, EHS, TPS-reports (jag bara hittar på random bokstavskombinationer) och så vidare och så vidare. Jag har jobbat i stora företag nästan hela min karriär så jag är rätt luttrad. Faktum är att jag nästan blir lite uppspelt när det kommer något nytt påhitt. "Jaha, så nu ska någon dokumentera hur jag sitter när jag äter lunch? Toppen, bring'em on!" eller "Ska vi skapa en process för att kartlägga vem som kontrollerar mina kontroller av Fredriks kontroll av Anna? Hurray, låt oss boka konferensrummet på en gång så att vi kan hugga in!" Och när jag först hörde talas om "5S" slog jag floskelörat till, det vill säga, jag tog på mig den fejkat intresserade minen allt medan jag egentligen funderade på hur många höns som ryms i ladan på landet. Tre? Fem? Vad är egentligen önskvärt, de ska ju vara mest som husdjur menar jag...hmm...förlåt 5S sa du?


MEN så av en händelse stötte jag på begreppet i en bok jag tidigare nämnt, nämligen Lean@home av Eva Jarlsdotter. 5S är nämligen en central del av lean och står för seiri, seiton, seiso, seiketsu, och shitsuke. Som om vore det magi går orden dessutom att allitterera på såväl engelska som svenska:


1. Sort=Seiri=Att sortera och rensa ut. Spar bara det du verkligen behöver.
2. Set in order=Seiton=Strukturera. Märk upp en plats för varje sak.
3. Shine=Seiso=Städa. Bestäm en städrutin på en för dig lagom nivå.
4. Standardize=Seiketsu=Standardisera. Skapa regler för att göra de första s:en bestående. Ett exempel är Jarlsdotters eget sätt att hantera tvätten - när tvättkärlet är fullt ska den in maskinen punkt slut (se separat inlägg från oktober 2017 om Lean & tvätten, kategori Städa).
5. Sustain=Shitsuke=Skapa en vana. Vi har till exempel städ- och tvättkväll torsdagar. Det tog bara tre år för min man att lära sig att han måste boka tvättid inför denna veckodag, men nu sitter rutinen som berget.


Och det var när jag kom till punkt 2 i 5S som jag förstod att jag var en 5S:are, nämligen med "märk-upp-en-plats-för-varje-sak"-idén. Nedan bilder är tagna i vårt hem i veckan, men jag har haft det så här i åratal. Det syns dåligt på bilderna, men jag har skrivit med vattenfast penna på fryslådor och hyllkanter samt på etiketter som jag satt på de stora vita lådorna.
I princip alla lådor och hyllor i vårt hem har texter som beskriver innehållet. Exempelvis på den lilla kanten när man öppnar klädlådorna vilket undviker att förfula möbeln eftersom den endast syns när lådan är öppen. I fallet barnens byråer har jag emellertid satt lappar på med info om vems byrå som är vems - detta eftersom jag påfallade ofta drabbades av hjärnsläpp när jag stod framför dessa (de står bredvid varandra och är likadana). Även barnen är rätt lika varandra och står ofta bredvid varandra, men när jag började fundera på att lappmärka även dem fick jag hejda mig - hur skulle det se ut?


Syftet med denna något pedantiska övning är att minska min hjärnansträngning i vardagen. Jag behöver aldrig fundera på vart köttbullarna ska läggas för att senare hittas i frysen. Inte heller var byxor tillhörande barn X eller strumpor till barn Y ska förvaras. Det fyller som sagt funktionen åt två håll - vid inleverans av varor/tvätt whatever pryl, samt vid sökandet efter diverse varor/prylar i hemmet. Eftersom jag outsourcat delar av hushållsprocesserna till annan part, säkrar etikettsystemet följsamhet även om jag själv inte är operativt inblandad i alla steg. Och att märka lådor med innehåll gör att jag slipper onödiga avbrott i exempelvis weekendresor till Berlin med frågor som "Var ligger garnet mamma?".


I boken lean@home skaffar familjen små vita etiketter (ungefär som frysetiketter) som man satte på insidan av alla skåp och lådor på vilka det stod exakt vilket innehåll som skulle vara i respektive låda. Jag kan varmt rekommendera det. Det är en engångsövning - tar max en dag om du ger dig på det. I förlängningen kan du spara uppåt 2,5 dagar per år (för att inte tala om alla pengar du spar på att slippa köpa nytt varje gång du glömmer var du har saker). Hör pedantens rop skalla - 5S åt alla!
Mvh/
FruEfficientBadass

Fattigveckan Del 8 - Kylskåpsgoogla

Aaah känner du - årets fattigaste dag...passa på och njut lite av den spartanska stämningen på gator och torg. Och vid hemkomst - kylskåpsgoogla. Jag vet ärligt talat inte hur vi klarade oss utan google. Hur annars hade man fått en recept baserat på följande sökord?


Ost+oliv+brödsmulor
Prinskorv+ägg+timjan
Ketchup+Blend Menthol


Okej den sista hittade jag inga träffar på, men där gick också gränsen, alla andra kombinationer jag sökt på har funkat något sånär historiskt. Så dagens utmaning till dig är att gå hem och nagelfara det som finns kvar i kylen och hitta ett recept som matchar. Och bli nu inte sådär petig - "Det ska vara två msk mejram vi har bara en" - det är inte så noga. Om du känner för att vara lite vågad, ställ fram det du råkar ha hemma, numrera det och gör som de söta små barnen i videon, blanda!


Mvh/
FruEfficientBadasFattigveckan Del 6 - Tomatsoppa

Den här soppan värmer underbart i vinterkylan och om du är huslig kan du också toppa med ett brödbak. Jag är själv för otålig för att baka bröd, men om jag någon gång gör det följer jag Sparos recept och det är verkligen enkelt. Och barnen älskar det.


Till tomatsoppan behöver du:
- 2 gula lökar
- 3 vitlöksklyftor
- En tetra krossad tomat (gärna med basilikakryddning)
- ½ liter vatten
- 2 grönsaksbuljongtärningar
- Salt & peppar
- Torkad basilika


Mjukstek löken i olja. Häll på i resten, låt koka i minst 20 minuter. Om du har en skvätt grädde eller crème fraîche kvar hemma, addera detta. En snabb överslagsräkning ger av handen att det kostar runt 15 kronor för bara soppan. Ska du baka till får du lägga till runt samma.
Mvh/
FruEfficientBadass

Fattigveckan Del 7 - Ramennudlar

För ett tag sedan hittade jag en fantastisk sida som visar hur man kan uppgradera de där förhatliga studentnudlarna. Saxat därur:


"Det finns en uppsjö av videoklipp på nätet där glada amatörer och proffs ger tips på hur man kan få sin nudelsoppa att bli lite mer spännande. Det krävs inte så mycket. Det räcker med lite grönsaker för att få din tråkiga nudelsoppa att bli lite mer färgglad och mer smakrik."


På samma sida hittade jag ett Youtubeklipp på hur man med några enkla grepp gör en fin ramennudelrätt med ägg och grönsaker för runt 70kr. Lägg till ett extra paket nudlar, lite mer vårlök än receptet säger, och du har en lunchlåda tills imorgon. Du behöver:
Häll på kryddorna som ligger i nudelpaketet på nudlarna. Häll på varmt vatten och vänta tills de svällt upp en smula. Hacka ett par vårlöks-stänger i skivor. Lägg i lite sriracha-sås och rör om. Lägg i vårlöken, majsen och ägghalvorna. Gå gärna in på YouTube och sök efter studentmat. student food etc. Det finns massor här, här eller här.
Mvh/
FruEfficientBadass

Fattigveckan Del 5 - Löksoppa

Löksoppa är så gott och går bra att göra i en slow cooker/croc pot om du har en sådan. För fyra personer behöver du:


- 8 gula lökar
- 1 grönsaksbuljongtärning
- 1½ l vatten
- Olja till stekning (ex. rapsolja)
- Lite socker, timjan och mejram (c:a 2 tsk var)
- Salt och peppar
Om du har en liten vit vinskvätt kvar passar den bra i. Eller vitt matlagningsvin såklart.


Skala löken, dela den i halvor och skiva den tunt. Ha simglasögon på dig så slipper du gråten. Stek mjuk i en gryta tillsammans med socker - den ska bli genomskinlig men ej få färg. Tillsätt resten av ingredienserna och låt puttra stillsamt minst tjugo minuter, men som sagt, den mår inte dåligt av att puttra längre, då sätter sig kryddorna.


Att räkna pris på den här soppan är nästan löjligt. Löken kostar max en tia. Buljong, olja och kryddor är i regel sådant du har hemma redan så säg 14 kronor så har jag tagit i. Typ 3:50kr per person. Det märkliga är att mina barn älskar den här soppan, trots att den ser rätt oaptitlig ut och löksoppa är mig veteligen inte en klassisk barnrätt. Det är något med den karamellisade känslan av steka in socker i löken. Jag antar att du kan hälla den i små gratängformar och riva över ostskalken + skjuts in i ugnen om du vill göra den fransk.
Mvh/
FruEfficientBadass

Att värdera ett boende

I veckan snackades det mycket bopriser, ett ämne som för 95% av befolkningen är synonymt med privatekonomi. Det vill säga - vet man om vad man har för ränta har man koll på läget. Om man därtill lyckats ränteförhandla är man någon form av economist genius och kan i lugn och ro ta en shoppingtur i helgen för att sätta sprätt på motsvarande vad bolånet kostar per månad. Men inte du, du sitter hemma och äter linsrester och läser bloggar, guldstjärna.


I USA är husen dubbelt så stora idag som på 50-talet. Betyder det att man lever bättre idag än då? Får man ut mer "levande" på dubbla ytan än på halva? Tidningen Forbes skriver: "Most homeowners who have formal living and dining rooms rarely use them (Thanksgiving and Christmas are but two days of the year). Similarly, millions of square feet in great rooms, breakfast nooks, laundry rooms and hallways and even ‘spare’ bedrooms go underused - space wasted most or all of the year."En studie - tack Ninni - illustrerade för några år sedan hur en amerikansk snittvilla användes och resultatet ser du nedan. Den här famljen hade m a o kunnat halvera sin boyta (åtminstone på plan 1) och därtill flyttat till lägenhet (såvida det inte är asrött i trädgården, det framgår inte, men verandan verkar vara en kall zon) utan att lida överdrivet mycket.
Jag tänker också på något jag läste på en amerikansk blogg på temat minimalism eller möjigen var det Jacob Lund Fisker a.k.a. Early Retirement Extreme, minns inte: "I ett hem behöver du någonstans att sova, någonstans att arbeta och någonstans att bjuda in en vän till en måltid." Ellen Key var inne på ett liknande spår. Och ändå strävar vi hela tiden efter större och bättre. Efter bolånekrisen i USA startade redan omskrivna trenden med "Tiny Houses", för människor som hellre äger sitt boende till 100% och lever på liten yta, än bor i McMansions för lånade pengar. Sparo verkar också hysa en kärlek till dessa små hus, och skrev en uttömmande miniserie på temat tidigare i månaden.


Ibland tror jag att vi inbillar oss att hemmet är en projektion av oss själva (som vi vill vara) snarare än en vrå där vi kan dra oss tillbaka från världen och hämta ny kraft. Eller...tror, det är väl allmänt vedertaget att det är så vi ser hemmet idag, annars hade vi inte haft tusen inredningsmagasin. Det sorgliga med dagens boenden är att vi jobbar mycket för att tjäna mycket pengar så att vi kan uppgradera våra boenden samt renovera dessa. Så att vi kan ha ett vackert hem vi inte har tid att vara i eller inte ha tid att umgås med någon i eftersom vi spenderar så mycket tid på jobbet, eftersom vi måste dra in stålars till att betala våra lån och renoveringskostnader. Tur för oss att vi åtminstone kan njuta av samtalsämnet renovering i fikarummet, alltid något värde för pengarna. Och så kan vi ju posta bilder på våra nyrenoverade vackra hem på sociala medier, glömde det.

För fyra år sedan bodde jag med familj på 170 kvadrat i tre våningsplan. Barnen hade varsitt rum (som de aldrig var i), vi hade ett gästrum (som vi sällan hade gäster i) och vi hade en massa förrådsutrymmen (som vi samlade skräp i). Trädgården var pyttliten, något vi ibland klagade över, eftersom man förväntas vilja ha en stor trädgård att inte vara i (i hemlighet var vi glada att den var liten då vi är rätt usla på trädgårdsskötsel). 2014 flyttade vi in till en lägenhet i stan och halverade då nästan vår bostadsyta. Vi bor nu fem pers på 92 kvadrat. Minstingarna får dela rum. Och de är inte heller nu i sina rum, de är fortfarande i sofforna i vardagsrummet eller i vår säng eller i köket, precis som de var i huset. Vi har plats att äta på och kan ta emot samma antal gäster som i huset (tack vare vårt eminenta Blocketfynd till furubord med iläggsskiva). Vi har plats att sova på och vi kan ta emot besök över natten. Skillnaden är att de får sova på soffan och på luftmadrass i vardagsrummet och inte i eget rum. Vi har plats att arbeta på eftersom våra laptops får plats på vårt av min man platsbyggda pysselbord i lägenheten. Där samsas vi med barnen och det går så bra så.Själva funktionen med vårt boende på 92 kvadrat jämfört med vårt boende på 172 kvadrat är således ungefär densamma. Same same, but different. Hur då annorlunda? Jo - billigare! Nu ska tilläggas att prislappen på vår lägenhet var densamma som för vårt hus, så lånen är desamma. Men de löpande kostnaderna är väsentligt lägre, trots att vi idag har en avgift på nästan 4 000kr per månad. Låt mig också flika in att vårt hus var ett nyproducerat miljöhus med solpaneler och täta fönster, inte ett gammalt 20-talshus med dräneringsbehov och energiläckage. Då hade du kunnat lägga på 50% till uppvärmningskostnaden nedan.


Våra huskostnader 2011 vs våra lägenhetskostnader 2016 (ej inflationsjusterat så egentligen är diffen ännu större)


Nu kan man ju ha invändningar av både det ena och andra slaget. Varför exemplifierar jag med ett år då vi hade en alldeles särskilt stor utgift av typen "obligatorisk fasadmålning". Saken är att det varje år kom någon stor utgift, trots att vi bodde i nyproduktion. Första året sved rätt rejält med massor av utgifter för att iordningsställa det nya huset efter våra behov. Vet ni vad markiser på tre våningsplan kostar? 2012 var det isolering av förråd, ett annat år ny häck. Ett annat argument kan ju vara att "ni hade kunnat skippa både städning, fönsterputs och extrabil". I teori ja, det gjorde vi faktiskt året efter. Men det var fortfarande 27 000kr dyrare att bo i huset och det hade blivit skilsmässa - husjävelen tog fem timmar att städa och vi hade ett konfliktfyllt förhållande till just detta moment. Och extrabilen var mer eller mindre ett måste för att ta oss till jobbet givet att vår dussinförort var så nybyggd att det saknades vettig kollektivtrafik. De enda kostnader vi ökat sedan flytten in till stan är föreningsavgiften och parkeringen. Men då får man tänka på att föreningsavgiften inbegriper såväl en del av elen (varmvatten och indirekt värme från gemensamhetsutrymmena, vi behöver knappt ha elementen på) som sophämtning. Med samma funktioner som i huset (sova, äta, jobba) sparar vi nästan hunda lakan om året PLUS slipper bo i en dussinförort. Det är vad jag kallar en winwin.


Och här skulle jag egentligen braska en massa om att det naturligtvis är en smaksak och att man ska bo så att man mår bra och barnen behöver natur så vidare men eftersom det här är min blogg så struntar jag i det.


Mvh/
FruEfficientBadass

Fattigveckan Del 4 - Klyftpotatis med dipp

Nu kanske du börjar tröttna på linser och lök så fredagen till ära får du här ett lite festligare recept. Klyftpotatis! För fyra personer behöver du:


- 1 kg potatis
- Rapsolja, salt och peppar


Skrubba potatisen men låt skalet sitta kvar (här är ju vitaminerna!). Klyfta dem och lägg dem i din största bunke, häll över olja och kryddor och handblanda. Lägg på plåt med bakplåtspapper och kör på runt 200 grader i 30-40 minuter - tills de får fin färg.


Dipsåser:
- 1 stor crème fraîche fördelas i 2-3 skålar. Krydda enligt smak, ex. en skål med curry, en med grillkrydda och en med italiensk salladskrydda (+salt & peppar). Lite lyxigare blir det med riven pepparrot (pepparrotsdipp), pressad vitlök (vitlöksdipp) och färsk hackad chili samt limesaft+rivet limeskal. Har du lite ost liggande hemma, ex. feta eller grönmögel, blir det perfekt.
Är du mycket pank kör du på kryddorna i skåpet och kommer då undan med 30 kr. Vill du lyxa till det på kryddfronten och därtill få ett glas svalt, vitt vin, exempelvis en liten flaksa El Cortejo som är en av mina systemfavoriter (fruktigt vin från Argentina), närmar du dig hundralappen. Men utslaget på säg två pers är det ändå rätt bra jobbat.

Mvh/
FruEfficientBadass

Fattigveckan Del 3 - Klassisk ärtsoppa

Idag ska jag sälja på dig konceptet Croc Pot*. Croc Pot är en så kallad långkokare. Jag vill betona för er hur policyvidrigt det är för mig att skaffa en kökspryl av detta slag. I min idealvärld har man typ ett trangiakök, en tallrik och en gaffel och så ser man till att reda sig med det. Jag kan faktiskt inte minnas exakt hur det gick till när jag gick åstad och köpte den här för drygt två år sedan, men det involverade en övertygande kollega och en känsla av tidsbrist.


Kostar runt en tusing
Jag och Croc Pot har utvecklat någon form av terrorbalans. Vi är överens om att den bäst kommer till sin rätt under vinterhalvåret - grytor, soppor etc. är croc pot-grejer. Den är skrymmande och ful som stryk så när jag pausar långkoket under några dagar står den i ett underskåp. Men nu ska ni få höra gott folk vad den gör bra:


- Köttfärssås. Jag snabbsteker köttfärs och lök kvällen innan och lägger i en skål i kylen. På morgonen blandar jag ihop detta med krossad tomat, tomatpuré, buljong och kryddor. När vi kommer hem från jobbet doftar det maffia. Det går helt enkelt inte att jämföra varesig smak eller konsistens - den långkokta bolognesen är i en klass för sig.
- Grytor av alla slag - en klassisk boeuf bourgignon eller en indisk linsgryta spelar ingen roll - det ska tydligen stå och småputtra länge för att smakerna ska fram.
- Pulled pork.
- Ärtsoppa.


Och ärtsoppa var ju ämnet för dagen, perfekt. Jag gillar bara den vegetariska varianten och brukade köpa den i den sofistikerade paketeringen "korv"*2 = 15kr=30kr.


Ingen biggie
Ingen biggie kan tyckas. Men har man gjort sparande till sport går det inte att blunda för det faktum att ett kilo torkade gulärter (som räcker för oss i en dryg månad) kostar som en körv.

Ärter för en månad


För att göra ärtsoppa behövs visserligen andra ingredienser, ex. en gul lök (2 spänn), lite torkad timjan (20 öre) och två grönsaksbuljongtärningar (3kr) så notan går väl på något över det men anyhow orkar inte bli så detaljerad...


Vad vi gör i vår familj är att vi (jag) blötlägger ärtor i lättsaltat vatten onsdag kväll (då tror de små ärtorna att de är i havet och gror till sig - gulligt va?) för att torsdag morgon vid frukosten hacka en lök, slänga i hacket i croc poten tillsammans med ärtorna och timjan samt buljong och sätter på "low". Vid torsdags hemkomst har vi väldoftande, hemmagjord, vegetarisk ärtsoppa för i runda slängar 1,50kr/person. Alltså...En krona och femtio öre per person. Fattar ni hur billigt det är? Nu brukar vi iofs göra pannkakor till och så, men som spartips betraktat skulle jag verkligen uppmuntra dig att ta denna svenska nationalrätt till ditt hjärta och därtill skaffa en långkokare för det ÄR så trevligt att komma hem en dag i veckan och känna att någon har varit aktiv, någon har gjort jobbet åt dig.


Rent kalkylmässigt skulle jag tro att ärtsoppan har potential att dra ner dina totala matomkostnader med runt 15%, även om du inte gör några ändringar i dina inköp i övrigt. En dag i veckan går liksom upp i rök, eftersom soppan är i princip gratis. Det härliga med ärtsoppa är att den trots sin låga kostnad inte känns "fattig". Den är en del av vår svenska DNA och med lite Dijonsenap i känns den som en nationalklenod. Ät den, varje torsdag, särskilt denna snålvecka.


Mvh/
FruEfficientBadass


* I själva verket är FruEB generalagent för CrocPot och bloggen har siktat på detta inlägg i flera månader nu.

Hennes & Mauritz

Häromdagen råkade jag av misstag läsa en sorts dagstidning och tog då del av en nyhet av typen:


"Butikslokaler stänger i city"
Boomerang har gått i kånken och HM stänger en tvåplansbutik i city. Den fysiska handeln får allt svårare att hävda sig i konkurrensen mot nätet osv bla bla bla."


Okaj, tänkte jag, vad märkligt att HM väljer en sådan domedagssymbolisk stängning av ett centralt butiksläge mitt under pågående börsdebacle. Det lär ju inte lugna massorna (man kunde väl åtminstone gjort som Åhléns, börjat med hålorna de mindre lönsamma lägena). Så jag gjorde lite due diligence genom att ringa en vän på firman. Min vän, som möts av liknande frågor cirka fem gånger om dagen från dagispersonal, gymgrannar och annat löst folk, menade att vikande försäljning bara är en del av förklaringen till stängningen av just den butiken. Mer avgörande var att man behöver ett butiksläge för nya konceptet Arket. Eftersom det redan finns två HM på armlängds avstånd (förutsatt att man har långa armar) bedömde man detta läge som optimalt. Dessutom äger HM byggnaden, så det var väl praktiskt kan en anta.Jag må vara lite bakom flötet och inte superintresserad av fundemantalanalys, P/E-tal och annat snarktråkigt, men jag har svårt att se varför det stormar så förbannat kring HM just nu (vid sidan av detaljhandelns generella problem möjligen i kombination med lite extra stora varulager). Det är ju fortfarande ett lönsamt bolag, eller har jag missat något? Personligen gillar jag de nya konceptbutikerna inom ramen för HM (kul att de tar in en liten entreprenör som göteborska Bunches). Men ännu mer gillar jag above premiumkoncepten som ju handlar om hållbarhet och kvalitet - en trend jag hoppas och tror kommer att växa åren som kommer, även inom mode.
De gånger jag är inne i ovan butiker är det knökfullt (brasklapp för Arket där jag ännu inte varit). Men eftersom jag helst nyttjar webb då jag börjar bli folksskygg kan jag även rapportera att deras webb är badass. Här har de ju kunnat bygga från grunden istället för som med konceptet HM  där man behövt baxa ett redan existerande butikskoncept online - därav den så omtalade "webbförseningen" som för övrigt ligger som en våt filt över hela debatten trots att deras webberbjudande idag, såvitt jag som konsument av barnkläder kan bedöma, är helt jämförbart med övriga modeleverantörers (eller snäppet bättre eftersom du dessutom kan hämta upp din beställning i fysiskt butik om du så önskar).
Jag sålde mina HM i samband med ett bankbyte kring midsommar förra året vilket visade sig vara bra timing. Nu inväntar jag med spänning 15 mars och vilken domedagsrapportering som kommer att följa. Kryper den under 150 gör jag en Buffet.

Mvh/
FruEfficientBadass


P.s. En grej man glömmer med HM är deras groteska stordriftsfördelar och globala täckning gällande såväl fysisk butik som näthandelsgrid. Och i takt med att det går knackigt för en del - läs Boomerang, benetton GANT, ja till och med så hyllade Zalando har det lite tufft - blir det den som kan vara stark i kombination med vig som har störst chans att överleva. Och jag tycker att HM, med sina nya koncept, visar att man är...hatar att jag använder ordet...agila D.s.

Fattigveckan Del 2 - Grön linsgryta*2

I del två har vi kommit till den gröna burken - gröna linser. Och jag tänkte föreslå två recept. På samma sätt som i boken "studentmat" jag talade om i oktober så bygger många vegorecept på en praktisk egenskap nämligen samma bas men olika kryddning som ger olika rätter.
Ett framsteg från förra inslaget på temat Fattigveckan är att jag nu börjat handla på Willys.se och därför kan lägga in mer attraktiva priser utan att behöva heppa (som när jag drog av 30% från Mathems priser).


Indisk linsgryta
- Koka upp vatten och lägg i 3 dl linser, lite riven ingefära, 3 pressade vitlöksklyftor och en finhackad lök.
- Hetta upp olja i en kastrull och lägg i 1 tsk senapsfrön.
- När de börjar sprätta, tillsätt 1 msk curry, 1 tsk spiskummin, 1 krm chilipulver och ½ tsk gurkmeja.
- Tillsätt linsblandningen och 1 burk kokosgrädde. Småkoka 10 min. Ev. salt och peppar.
- Stek några tortillabröd i olja och dela i remsor att äta till.

Afrikansk linsgryta
- Koka upp vatten och lägg i 2 dl linser. Småkoka i 15 min, häll av vatten.
- Hacka en gul lök och mjukstek.
- Häll i en burk krossad tomat och en burk kokosmjölk.
- Tillsätt 1 msk curry, 1 msk tomatpuré, 1 grönsaksbuljong och linser. Småputtra 5 min.
- Servera med hackade cashew och ris.
Två grytor med i stort sett samma bas. Recepten är ungefärliga men de räcker till min familj på fem personer plus att fylla en matlåda med. Besparingen är alltså inte enbart på middagsnivå utan även lunchnivå.


Mvh/
FruEfficientBadass

Fattigveckan Del 1 - Röd linsgryta

Vecka tre i januari - Sveriges svar på hungersnöd. I länkad artikel tipsas om följande för överlevnad:
 • Storhandla
 • Ta med matlåda till jobbet
 • Se över vad du har för avtal och utgifter
 • Samla ihop lån och krediter
 • Om det ändå blir knappt: be om uppskov med räkningar

Alla "knep" utom de två sista är vad jag kallar hygienfaktorer i ett vanligt liv, även utanför fattigveckan (de två sista är för deltagare i Lyxfällan). Men om du nu befinner dig i fattigveckan och vill klara dig till nästa lön om typ nio dagar, är det ett minimum av konsumtion som gäller. I princip den enda kostnad du inte kan undkomma på kort sikt är matkostnaden. Låt mig presentera:


MINA GLASBURKAR 

Mina glasburkar

 
Glasburkarna hittade jag på ett loppis på landet (mitt eget loppis faktiskt, tänk vad praktiskt) och är gamla syltburkar som inte går att använda då det behövs såna där klämmor jag inte lyckas få tag i. Inspirerad av en god väns vegetariska matlagning reste jag åstad till ICA Maxi och köpte röda och gröna linser, gula ärtor, kikärtor, sesamfrön och belugalinser. Sen åkte jag hem och googlade fram minst två recept per art som jag skrev på små etiketter och satte på burkarna. Burkarna står centralt placerade i mitt kök så jag ser dem hela tiden. Steget till att blötlägga lite ärter en onsdagskväll eller dra igång en linsgryta söndag eftermiddag blir därför minimalt kort och därmed blir det gjort.

Jag skojar inte om jag säger att de här burkarna sparar mig 5 000 kronor i månaden. Enligt konsumentverket ska min familjs mat kosta 9 780kr per månad. Jag har, som ni säkert gissat, stenkoll på vad vi handlar mat för (jag har ett speciellt kreditkort för det så det är rätt enkelt) och under 2017 snittade vi på 4 756kr per månad, knappt under hälften. Den stora anledningen till det är att vi äter rätt mycket vegetariskt och då rätt okomplicerad vegetarisk mat med få ingredienser. Och eftersom jag bedömer att ditt sinne är svagt efter helgernas utsvävningar tänker jag nu dagarna som kommer injicera lite billig, vegetarisk matinspiration i ditt liv.

Dag 1. Röda linser (5 pers)
Mjukstek hackad vitlök (ett par klyftor) och en-två lökar (färg spelar ingen roll). Krydda med salt, peppar och chili (torkad eller färsk, färsk kostar någon spänn och är jättebra för immunförsvaret, finhacka i så fall och låt mjukna till med löken). När dofterna har spridit sig i köket, häll på ett par burkar krossad tomat och en buljongtärning du löst upp i en halv kopp hett vatten. Medan det hela småputtrar skär du potatis i små kuber (sköj dem rena men behåll skalet på - det är där all C-vitamin finns) och lägg i. Låt koka en kvart eller så, och lägg sen i linserna (cirka 2 dl). Dra ner värmen och låt sjuda i kanske 10 minuter. Denna smaksättning är neutral och passar de flesta. Jag brukar addera stora mängder spiskummin (2-3msk) eftersom mina barn alltid äter mer om det smakar tacos. Har du någon gammal taco- eller fajitaskryddmix liggande hemma kan du hälla ner den. Servera som den är eller med bröd. Eller ris, en klick crème fraîche och en klyfta lime.

Kostnad enligt mathem.se:
Ovan blir en middag för runt en femma per person om jag väljer Willys som leverantör (samma källa som Mathem plockar från och sen adderar i snitt 30%). Om man betänker att min familj lägger runt 160 kronor om dagen per mat (frukost och middag eftersom vi äter lunch utanför hemmet) är en middag enligt ovan en riktig snittprisdumpare som möjliggör såväl stenbitsrom som en lite fransk ost då och då, utan att för den skull ligga på konsumentverksbudget.

Mvh/
FruEfficientBadass


P.s. Om du inte klickade på Lyxfällanlänken längst upp, please do! Tyvärr var "Johnny" bara ett skämt, men gränsen är hårfin. D.s.

Stoiskt experiment januari avslutat

För en vecka sedan inledde jag min stoic challenge januari som gick ut på att jag under en veckas tid enbart skulle äta havregryn, ägg och potatis. Inget kaffe, te eller alkohol, inte ens bubbelvatten. Jag hade tänkte börja på söndagen men eftersom jag blev bjuden på hotellfrukost den dagen det kom viktiga saker emellan tvingades jag skjuta upp starten till måndagen.


För att summera projektets utfall: Det gick åt skogen. Det kunde faktiskt inte gått mer åt skogen, jag tror snarare att jag, efter en asketisk måndag fram till 18:00, ackumulerade så mycket världsliga begär att jag åt betydligt mer (och dyrare) än en vanlig vecka, plus att jag drack rödtjut typ varje kväll från och med tisdagen. RED ALERT RED ALERT - Undvik projekt stoicism avseende mat! Åtminstone om du har min matkaraktär. Saken var den att jag, trots att jag formligen vräkte i mig ägg till lunch och potatis till middag, aldrig blev riktigt mätt (tror man måste korsköra protein och kolhydrater för optimal funktion). På måndag kväll var jag som i en matt dimma, jag kunde inte formulera ordentliga meningar. Eftersom jag hade ett viktigt möte på tisdagen beslöt jag att avbryta projektet och det var satan vad gott det var med köttbullesmörgås och två glas vitt sådär framför TV:n och sista delen i Den döende detektiven.


Men på tisdagen hade jag fortfarande vissa drömmar om att avstå något, så jag höll mig borta från kaffet även denna dag. Och vad händer? Jag får huvudvärk. När jag tar veckans tredje iPren på onsdag förmiddag beslutar jag mig för att avbryta projektet helt. Det fungerade kontraproduktivt och var inte bra för mig.


Jag tackar min lyckliga stjärna att jag har bättre flit och ihållighet gällande sparande. Om mitt förhållande till sparande varit detsamma som till mat, hade jag efter en sådan här vecka suttit med sms-lån upp till öronen och tio reakassar ouppackade i garderoben.


Förresten - ett litet shoppingtips så här i januaritider. Tänk på att man i mitten/slutet av januari frångår den ljumma mellandagsrean och faktiskt börjar rea ut höstens kollektioner inför påfyllnaden av vårnytt (som brukar börja redan i slutet av februari). Så om du gjort din garderobsrensning ordentligt och upptäcker några blanka luckor är det dags att börja hovra runt i butikerna nu, i jakt på "50%"-lappen. Och som du säkert har uppmärksammat har Boomerang gått i kånken (en riktig bedrift tycker jag med tanke på snittsvenskens konsumtionsnivåer) så även där finns säkert fynd för den som gillar Scandinavian Preppy. Själv håller jag mig borta från butik, och anammar konceptet "100% på reapriset - stanna hemma".


Inget för FruEB


Mvh/
FruEfficientBadass