FruEB läser en broschyr från Carnegie

Jag var visst inte riktigt klar med Carnegie. Jag ber om ursäkt. Det är inte min mening att älta just det här bolaget, jag har inget otalt med någon medarbetare där eller så. Men ibland får ett bolag ta smällen och just den 11 juli - då jag fick vidarebefordrat mailet "Bäva månde pensionsspararna" - var jag lite på krigsstigen mot aktiv förvaltning i största allmänhet. Mailet hade en pdf:ad bilaga som på Lewis Carrollskt vis sade "Läs mig". Så det gjorde jag.

Aktiv förvalning vs. index, en guide.

Broschyren är på 15 sidor varav cirka 75% är färgglada grafer och ystra tillrop: "Gör ett aktivt val!".*
"Går det att slå index med aktiv förvaltning? Är billigast bäst i längden? Den som ska välja fonder i sitt sparande har flera frågor att fundera på, men möts inte sällan av vad som måste avfärdas som myter. Myter om indexfondernas förträfflighet och den aktiva förvaltningens hopplöshet."

Inledningen gjorde mig sorgsen. Stackars aktiva förvaltning, bespottad av typ alla och belönad av få**. Vilka är dessa ondsinta belackare som sprider dessa myter? Ge mig deras namn och jag ska jaga ner dem! Eller...vänta nu, jag vet ju redan några namn. Per H Börjeson på Spiltan till exempel, han skrev upp indexfonderna i "Så här kan alla svenskar bli miljonärer", jag minns det nu. Med den smutsiga agendan att göra alla svenskar till miljonärer. Och det finns rötägg även i kapitalismens högborg. Oraklet från Omaha till exempel - det är artvidrigt hur han tar mediautrymme till att sjunga indexfondens lov. Han måste vara köpt helt enkelt. Mycket vill ha mer, det vet ju vem som helst.

Jag är ironsk, som min dotter säger. Carnegie demonstrerar complainypantying på hög nivå. Men jag vill poängtera att jag är helt överens med Carnegie om den övergripande sammanfattningen:
"Vårt viktigaste budskap är detta: dra inte alla indexfonder över en och samma kam, och inte heller alla aktivt förvaltade fonder."
Välformulerat! Sen har vi en faktaruta - dessvärre dålig kvalitet vid överföring - som illustrerar skillnaderna mellan aktivt förvaltade fonder och passivt förvaltade fonder. Jag antar att man här jobbar med ordet "aktiv" eftersom det ger positiva associationer jämte det mer loja och arbetsskygga "passiv". Kryddat med en obegriplig akronym för att markera att det här med finans, det är för de stora grabbarna som har gått i business school. Jag noterar att man vid "Möjlighet" i kolumn "Aktivt förvaltad fond" säger, och jag citerar nu: "Bättre än index efter avgift" samt att det på motsvarande plats i kolumn "Indexfond" står "Sämre än index efter avgift." Det är lustigt eftersom min tidigare analys av Carnegie Strategifond vs. de indexfonder jag rekommenderade i FruEB Investment School For Retards® registrerat motsatsen. Fast - nu glömde jag ju - "man skall inte dra alla aktivt förvaltade fonder över en och samma kam", så var det ju, sorry. Dessutom, och jag är den första att erkänna det, kan du inte jämföra avkastningen från en blandfond med avkastningen från en indexfond med 100% aktier. Så till påståendena/myterna:

Påstående 1. "Index slår aktivt förvaltade fonder över tid". Carnegie säger: Det beror på. FruEB säger: Håller med.

Påstående 2. "Indexfonder slår aktivt förvaltade fonder över tid". Carnegie säger: Falskt. Fru EB säger: Vad är det jag inte fattar?

Från vänster till höger: Carnegie Sverigefond, Aktiva fonder fristående fondbolag, Aktiva fonder bank, Aktiva fonder försäkringsbolag, Indexfonder.

Den första stapeln ovan visar en enskild fond: Carnegie Sverigefond. Övriga staplar visar aggregerad data av olika fondtyper: Aktivt förvaltade fonder hos fria fondbolag. Aktivt förvaltade fonder från bank. Aktivt förvaltade fonder från försäkringsbolag. Passivt förvaltade indexfonder. Ursäkta en dum fråga från en som fick skriva statistiktentan tre gånger, men får man göra så enligt statistisk-etisk handbok? Det är ungefär som att jag skulle ta och handplocka en enskild aktie ur min portfölj om femtio aktier (exempelvis den bäst presterande) och ställa den jämte börsen som helhet, eller klustrade delar av börsen under samma tidsperiod, för att peka på att jag är en savage placerare? Det är väl det som åsyftas när man säger att man inte ska blanda äpplen och päron?Borde inte rubriken se ut mer som: "En av våra aktivt förvaltade fonder - Carnegie Sverigefond - presterade under en femårsperiod bättre än vissa av oss valda fondkluster på marknaden i övrigt."? För om jag går in på min internetbank - avanza.se - och dänger ihop Carnegie Sverigefond A, filtrerar på fem år - perioden för stapeldiagrammet ovan - och klickar "Jämför" med de fonder jag rekommenderat i FruEB Investment School For Retards®, ser det inte ut som att Carnegie Sverigefond har gått bäst i valt tidsspann. De ligger snarare i mitten. Fast nu kör jag ju en Carnegie blandar jag ju äpplen och päron - jag kan ju inte med gott samvete jämföra en geografisk marknad (en Sverigefond) med andra geografiska marknader (USA, Asien, global). Men om man skulle leka med tanken på att det är rimligt att blanda och ge fritt i en jämförande fondstudie, skulle det kunna se ut som nedan också, inte bara som i stapeldiagrammet ovan som Carnegie knåpat ihop på sin kammare. Jag avhåller mig åtminstone från odefinierade kluster i min benchmark utan jobbar med transparens, investerarvärldens motsvarighet till vampyrernas vitlök.

2018-07-11 Carnegie Sverigefond A inringad i rött, all utveckling efter avgift

Påstående 3: "Indexfonder är som att köpa ett index minus avgifter". Carnegie säger: Falskt. FruEB säger: Que?

Från vänster till höger: Six Portfolio Return Gr SEK, Bästa indexfond, Indexfonder, Sämsta indexfond

"Det som påverkar indexfondernas avkastning är dels avgiften, men också till exempel courtagekostnad, omsättningshastighet och hur stor kassa fonden har. Index har ju ingen kostnad alls, så sammantaget blir det så gott som omöjligt för en indexfond att hänga med." 

Jag förstår på riktigt inte meningarna ovan. "Index har ju ingen kostnad alls". Nej, för att index är ett mättal? Jag känner mig askorkad nu. Självklart tillkommer kostnader, precis som det tillkommer kostnader i aktivt förvaltade fonder. Den här myten har gått åtminstone mig obemärkt förbi. Jag har väl varit alltför upptagen med att analysera hur en fondavgift på 1,5% dränerar en långsiktig investering jämfört med hur en 0,20%-fond inte gör det. Och en petimeterförfrågan, givet att skriften från Carnegie Fonder ska vara en guide - vore det inte lämpligt att jämte staplarna för "Bästa indexfond", "Indexfonder" och "Sämsta Indexfond" även lägga "Bästa förvaltade fond", "Förvaltade fonder" och "Sämsta förvaltade fond". Det tycker jag, som dussinkonsument, hade varit intressant.

Påstående 4: "De flesta fonder är aktivt förvaltade". Carnegie säger: Falskt. FruEB säger: Håller med Carnegies definition, d.v.s. att det inte finns helt passiv förvaltning i det att det alltid kommer att finnas en handpåläggning, även när vi talar indexfond. Exempelvis har ju någon på Spiltan suttit och bestämt vilka investmentbolag som ska ligga i Spiltan Aktiefond Investmentbolag.*** En av de största USP:arna med indexfonder är emellertid att man slipper operativt klåfingriga förvaltare vilket enligt Buffet och en del andra tenderar att ge slutkunden högre avkastning.

Påstående 5: "Fonder med lägre avgifter ger högre avkastning". Carnegie säger: Falskt. FruEB säger: Håller med. Med tillägget: Och fonder med högre avgifter ger högre avkastning - Falskt. Det beror, precis som Carnegie så klokt säger i inledningen till denna guide, på vilken fond man avser. Carnegie har ju en liten favorit som rätt ofta dyker upp i den här foldern och det är Carnegie Sverigefond. Jamen det är väl jättebra, hoppas fondförvaltaren är välbonuserad så att han väljer att stanna hos just Carnegie. För enligt fondförvaltarlogik är det ju skicklig förvaltning som leder till bra avkastning och lämnar den skickliga förvaltningen sitter ju fondbolaget där med skägget i brevlådan? Fast man kanske har plantskolor för bra förvaltare, vad vet jag. Jag ställer mig i skrivande stund lite frågande till huruvida en rekordavkastning som den som nämns i anslutning till Carnegie Sverigefond är värd förvaltningsavgiften. Jag tar mig därför friheten att jämföra den med en jämförbar indexfond - SPP Aktiefond Sverige. Dagens datum är den 11 juli 2018 och de senaste fem åren har Carnegie Sverigefond ökat med 90,31% = 18,06% per år. Samma tal för SPP Aktiefond Sverige är 88,7% = 17,74% per år.  Oh My Gawd, broschyren har rätt! Den aktivt förvaltade fonden gick bättre än en jämförbar indexfond. Om än bara med 0,32% per år. Det kan mycket väl ha ändrats till SPPs fördel när inlägget publiceras i augusti, gå in och jämför själv.**** Fondavkastning presenteras alltid efter avgift, vilket gör det enkelt att jämföra. Värt att plocka med sig är att en aktiv fond måste prestera diffen mellan sin avgift och indexfonden extra innan den kan komma upp och slå skiten ur de "värdelösa indexfonderna". De jobbar liksom i motvind redan från början. Som en företrädare för en av Carnegies branschkollegor på Birkshire-Hathaway uttrycker det:
"Costs really matter in investments. If returns are going to be 7 or 8 percent and you're paying 1 percent for fees, that makes an enormous difference in how much money you're going to have in retirement."

Påstående 6: "Index ett relevant jämförelsemått". Carnegie säger: Välj själv. Jag säger: Håller med. Och jag tycker, inte helt otippat, att index är ett relevant jämförelsemått eftersom jag är realist och inte väntar mig att slå index. Börsen har ändå historiskt varit den bästa investeringen (fastigheter medräknat) så jag är superdupernöjd med att få genomsnittlig indexnära avkastning. Det borde Carnegies fondförvaltare också vara.

Påstående 7: "Hållbarhet är överskattat". Carnegie säger: Falskt. FruEB håller med. Hade de bara kunnat lämna det där hade jag inte brytt mig. Men jag kan inte låta bli att få lite kli på armen när jag läser formuleringar av denna typ: "De flesta sparare förväntar sig också att förvaltaren för en kontinuerlig dialog med innehaven och för fram sina förväntningar inom hållbarhet, diskuterar utvecklingsmöjligheter och engagerar sig i valberedningar för att främja diversifierade och långsiktiga styrelser. Detta är lite krångligt för en indexfond, som gör som index säger och sen somnar om, men en självklarhet för aktiva förvaltare." Shit, det här är ju mig-värdigt blaj. Hade copyn ätit sockerpaj med slisk-sås innan hen satte sig vid detta arbetspass? Javisst, förvaltaren med hjärtat på rätta stället som med Kånken i knät försöker tala styrelsen till rätta avseende koldioxidutsläpp och genusfrågor, apselut (lämplig smiley, kanske den där som fundersamt tittar uppåt med pekfingret i mun?).

Jag har varken suttit i styrelse eller varit fondförvaltare. Men min hemmasnickrade teori är att det inte är fondförvaltaren som påverkar eller driver dessa frågor. Jag tror att hållbarhetstänket når styrelserum och ledningsgrupper när studier kan visa att det leder till lönsamhet. Alternativt när nya bolag med tillhörande försäljningspotential dyker upp som en följd av innovation och teknisk utveckling. De bolag som ligger i Save Earth Fund är exempel på bolag vars affärsområden inte fanns (eller var relativt outvecklade) för 10-20 år sedan, men som idag går framåt med stormsteg*****. Dessa piskor och morötter påverkar företag oavsett om de ligger i aktiv eller passiv förvaltning.

Så summerat: Carnegie har en fond som gått hyfsat de senaste fem åren och den heter Carnegie Sverigefond och finns att köpa på en internetbank nära dig (men vill du nå lönsamhet på längre sikt är nog en vanlig billig indexfond att föredra). I övrigt gäller: Dra inte alla indexfonder över en och samma kam, och inte heller alla aktivt förvaltade fonder (copyright Carnegie). Och eftersom jag knappt nämnt Buffet i detta inlägg kan jag bara tillägga ett kort: "Mycken framgång är relaterad till att vara inaktiv. De flesta investerare kan inte undvika frestelsen att hela tiden köpa och sälja."

Mvh/
FruEfficientBadass

P.s. Jag fick igår tips från flera läsare om att Avanza lanserar "världens billigaste globalfond-Avanza Global". Jag har inte orkat prisjämföra den men enligt Studenten A ligger avgiften (0,1%) på samma nivå som Vanguard. Synd att jag inte visste detta vid lanseringen av investerarskolan, då hade denna legat med som typ ENDA fond du som nybörjare behöver köpa (23 marknader varav runt 60% USA). Ska bli kul att se om Nordnet hänger på. Ska vi betta på vilket namn de kommer att ta? D.s.

* Vad de ville säga var: "Gör ett val av aktivt förvaltade fonder", men något geni på byrån kom på att tweeka meningsbyggnaden så att man uppfattar det som en allmängiltig uppmaning, som ändå andas lite aktiv...förvaltning.
** Förutom kunderna då som regelbundet belönar fonderna och dess förvaltare med sina pengar.
** *11 juli 2018 hette de Erik Brändström & Jörgen Wärmlöv vilket framgår under "Fondinformtion/förvaltare" hos din Internetbank.
**** Sök upp en av fonderna du vill jämföra. Klicka på "jämför" ovanför grafen. Sök upp den andra fonden du vill jämföra med. Upprepa så många gånger du vill, eller tills det blir som en tjock oläslig orm i grafen.
***** Exempelvis ett bolag som belgiska Umicore som kommer att ha fullt sjå att återvinna alla fondbolags-VD:ars Teslabatterier åren som kommer. 

20 kommentarer:

 1. Hahahaa, ja det är så underbart att du följer upp det förra inlägget. Jag tror också att någon från Carnegie tar med ett par slow juicade gröndrickeflaskor till styrelserummen och sätter ned hållbarhetsfoten med jämna mellanrum. Eeeehh or not.

  Finansjättarna märker kanske att gräsrötterna också börjar fatta lite och måste ta till verktyg för att få fortsätta sälja mjölken från sina kassakor. Lite som när vår bankman, med lite viskande röst, säger att "ja men så får ni ju 4 punkters rabatt" på bolånet och visar siffran så där lite i smyg på skärmen. Slutsumman är såklart bankens snittutlåningsränta. Då vet jag att det finns MÅNGA andra kunder som har MYCKET lägre ränta eftersom så många tackar för listräntan , bockar och går ut. Men bankmannens strategi är att få oss att känna oss speciellt utvalda som får FYRA punkters rabatt. Skithögar. Jag ska ihop med hen strax då vi ska se över lånen igen.
  Morsan

  SvaraRadera
  Svar
  1. ”Special price for you my friend”. Hallå - Asien t/r på ett dygn eller vad händer?

   Radera
  2. Ligger du i närheten av senaste registrerade snitträntor kan jag rekommendera danske bank.

   Radera
 2. Som gammal retoriklärare måste jag ge fru EB en guldstjärna eller tre! Snacka om att mosa Carnegies argumentation.

  Jag passar också på att byta till mitt riktiga namn här. Har alltid hatat smeknamnet Mia men använder det ibland på webben när jag har brist på fantasi.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Välkommen Maria. Här är vi alla anonyma snålisar men du kanske lyckas bryta den onda cirkeln. (Jag listade f ö rätt snabbt ut vem du var på Insta...vilket ju inte var så svårt eftersom jag av bokvinstskäl vet vad du heter i efternamn). Gammal retoriklärare minsann, man tackar och bockar! Hälsar FruEB, vars förnamn börjar på A (baby steps baby).

   Radera
  2. Ditt förnamn (tror jag) råkade stå i boken.... Meeen, your secret is safe with me! Och jag skickar bara brevbomber till Försäkringskassan så du kan vara lugn. 😉

   Radera
  3. P. S Försäkringskassan kickade ut mig i fredags så nu behöver jag aldrig mer vara anonym av rädsla för dem. Så nu gör jag vad jag viiiiiiiill. Iaf till skattkistan är tom. Börjar med att sova 6 månader.

   Radera
 3. Håller med Maria. Guldstjärnorna räcker inte till.

  Nej, som sagt bara en tur till huvudstaden, men euforin över ny lön gör mig lite intensiv och teatralisk. Ta alltid Morsan med en sked Himalyasalt.

  Jag levde tillsammans med en fondförvaltare för länge, länge sedan. På den tiden jag hyrde parkeringshus i innerstan för tusenlappar per månad och hängde på Riche. Tranan när jag ville få lite boho-vibes. Jag säger så här, jag skulle inte låta den mannen sköta min spargris, ens för en eftermiddag. Punkt där liksom.

  Ändrade om lite i månadssparet till fördel Avanzas globalrea. Tog bort några räntefonder som legat och slaskat. Förutom en liten slant Spiltan räntefond Sverige som jag bara inte kan överge. Jag har en softspot för Spiltan.
  Morsan

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag med (soft spot Spiltan alltså). Hoppas det inte var Per H Börjesson du dumpade, han är, näst efter Clooney, mitt carte blanche. Du kan eventuellt kanalisera din kärlek till Per genom att allokera delar av din portfölj till Spiltan Aktiefond Investmentbolag (0,20% avgift) och få lite mer bang for the buck. Gå in på din internetbank och jämför de två så ska du se. Jag ger dig svaret i morgondagens kommentatorsfält.

   Radera
  2. Äsch, orkade inte prokrastinera, kolla Insta för screen shot Avanza.

   Radera
  3. Den var en av de första jag köpte för flera år sedan :-) Nej PH dumpar jag icke, det var ngn annan könlös fond som fick en enkel hem.
   Morsan

   Radera
 4. LOL har aldrig passat så bra! Underbar sågning av tjänster som ingen människa behöver eller vill ha!

  Tänk vad internet och fritt informationsflöde kan åstadkomma! Gamla sanningar flyger ut genom fönstret och vi blir fler och fler som vill men framförallt kan slå oss fria från ekorrhjulet och meningslös konsumism.

  Hälsningar,
  mrFIRE
  svenskafire.se

  SvaraRadera
  Svar
  1. Praaaiiise the Lord!

   Har f ö dåligt samvete för att jag är inne på ert eminenta forum för lite. Har varit för upptagen med Carnegie på sistone. Och bullbak. Ska kika in snart.

   Radera
 5. Otroligt. Carnegie verkar inte vända sig till nobelpristagare precis. Bra poäng att granska en fond som förvaltaren beskriver som nån slags framgångssaga. Den verkar ju skugga SIX return index!
  I USA har de "fiduciary duty" för finansiella rådgivare. varför har vi inte har det här? Det skulle kunna komma åt en del bondfångare.

  SvaraRadera
 6. Sakta men säkert försöker jag övertyga min bättre halva om att fondens avgift verkligen har betydelse men hon visar på siffrorna att den blandfonden hon har för sin säkerhetshög gått bra (vi har varsin säkerhetshög i varsin fond vi inte rör som endast är till någon eventuell akut grej som förmodligen aldrig inträffar då vi har andra konton och sparar hejvilt)

  Jag har tom spaltat upp den blandfonden och köpt i mindre poster dels blandfonden och dels olika räntefonder och aktiefonder och sedan summerat och visst henne.

  Men icke, min kära fru som är ekonomisk och sparsam vill verkligen hålla fast i vår huvudbanks blandfondlösning ..

  SvaraRadera
  Svar
  1. Låt inte det goda bli det bästas fiende. Om hon gillar sin lilla hög ska hon få ha den, även om du måste knyta näven i fickan och smygsupa för att stå ut. Det är när människor känner delaktighet och lite stolthet som sparande lyckas i längden.

   Radera
 7. Gillar också indexfonder, men kan inte låta bli att känna att Didner och Gerge aktiefond hade varit trevlig att äga de senaste tio åren (trots avgiften)

  SvaraRadera
  Svar
  1. Oh yes, kan SÅ relatera till den känslan som du kan se i kölvattnet av kommentarerna till inlägget om Factfulness där jag, Storugglan och Kaktus har ett battle som slutar med att jag avblåste planerna på att byta 1/3 av mina Spiltan mot D&G. Jag kommer att återkomma till just detta i ett par inlägg på temat 28-30 September så stay tuned.

   Radera